Materiály k postavě Johanity kolem roku 1300

z čeho čerpám

Literatura v češtině

První křížová výprav 1096–1099 Skřivánek, F., Rytíři svatého Jana Jerusalémského u nás Buben, M.M., Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, díl I. Řády rytířské a křížovníci. Kronika Johanitského komtura řečeného Dalimil, Phdr. Tomáš Edel Phdr. Tomáš Edel , Příběh ztraceného kláštera. Regula Benedicti Toulky českou minulostí 1 Toulky českou minulostí 2 Vojenské dějiny 1.díl (3500 př.Kr. do r.1700 Předhusitské Čechy 1310-1419; Zdeněk Fiala Středověký člověk a jeho svět; Jacques Le Goff Kultura středověké Evropy; Jacques Le Goff Archeologie středověkého domu; Pavel Vařeka

Literatura v angličtině

ESS 001 The Crusades CAM 019 Hattin 1187 CAM 046 Lake Peipus 1242 CAM 064 Nicopolis 1396 CAM 132 The First Crusade 1096–99 CAM 154 Acre 1291 CAM 161 The Third Crusade 1191 WAR 010 Saracen Faris AD 1050–1250 WAR 018 Knight of Outremer AD 1187–1344 WAR 033 Knight Hospitaller (1) WAR 041 Knight Hospitaller (2) WAR 091 Knight Templar 1120–1312 ELI 019 The Crusades< MAA 075 Armies of the Crusades MAA 125 The Armies of Islam 7th–11th Centuries MAA 155 Knights of Christ MAA 171 Saladin and the Saracens MAA 255 Armies of the Muslim Conquest MAA 259 The Mamluks 1250–1517 FOR 011 Crusader Castles of the Teutonic Knights (1) FOR 019 Crusader Castles of the Teutonic Knights (2) FOR 021 Crusader Castles in the Holy Land 1097–1192

Tyto knihy nevlastním a pokud je někdo máte, prosím zapůjčit.

Rytíři svatého Jana aneb duše jihočeské krajiny kolem Radomyšle, Ondřej Fibich, 2005
Buben, M.M., Dějiny a současnost řádu Maltézkých rytířů. ?. 1993
Skřivánek, Fr., Heraldické památky kostela Panny Marie pod řetězem Českého velkopřevorství Maltézských rytířů v Praze. Klub pro českou heraldiku a genealogii. Praha 2002
Jiří Pořízka, Řád Maltézských rytířů, Z Palestiny na Via Condotti, Elka Press Praha 1997
Jonathan Riley-Smith, Hospitallers, The History of the Order of St John, The Hambledon press London 1999